✆ +371 2 8684733

05.jpg

Upes kopšana

Uz šo brīdi biedrība “Zivju gani” īsteno projektu “Alatu un strauta foreļu nārsta vietu kopšana Ogres upē Ērgļu novadā” ar mērķi – alatu un strauta foreļu migrācijas ceļu uz nārsta un barošanās vietām atjaunošanu no Ērgļu robežas līdz Valolas ietekai. 


Projektu līdzfinansē Lauku atbasta dienests ( Latvijas valsts Zivju fonds)

Aicinām pieteikties brīvprātīgos dalībniekus, kam interesē iegūt papildus pieredzi upju kopšanā un krastu menedžmentā, kopā sakopjot Ogres upes krastus, izvācot koku sanesumus, veidojot straumes, piegremdējot un noenkurojot siekstas.