04.jpg

Cirsti - Vecogres HES / 57 km

  • Grūtības pakāpe - vidēja
  • Garums - 57 km
  • Ilgums - 2 dienas
  • Maršruts piemērots ģimenēm ar bērniem, Brāžu krāces nav mazu bērnu ceļošanas labākā vieta, vecāku atbildība jāpārdomā
  • Ieteicamā apstāšanās vieta "Trijupes", Laivotāju apmetnes vieta Ērgļos, 100 metrus lejpus estrādes

A / Cirsti   →   B / Trijupes   →   C / Ērgļi   →   D / Kalna Dalbu brasls   →   E / Vecogres HES   →   F / Meņģeles tilts   →   G / Lēdmanes tilts   →   H / Glāžšķūņa tilts   →   I / Ogres aizsprosts   →   J / OgreMaršruta apskates vietas:

 

A / Cirsti

➤  56.983451941823, 25.77832446024


Cirstu muiža (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads
✆  +371 29212990
Viena no izcilākajām neogotikas kultūras liecībām 19.gs. Latvijas arhitektūrā. Ekskursija muižas kompleksā. 

Z/S "Jaun-Vītiņi"
➤  56.816499450227, 24.61695247359
"Jaunvītiņi", Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads
✆  +371 2099010
Pēc pasūtījuma piedāvā saimniecības produkciju - Vecpiebalgas tēja, Vecpiebalgas medus, Vecpiebalgas aromāti. Vasarā piedāvā saimniecības apskati, iepriekš piesakoties. 

Dzirnavas (viesu nams)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
"Dzirnavas", Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads
✆  +371 29213828

B / Trijupes

➤  56.974913409458, 25.630638217362


Trejupes (atpūtas vieta)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Trijupes, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
✆  +371 29482824

Sarkanie krasti (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Ērgļu profesionālā vidusskola (nakts mājas)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Oškalna iela 10, Ērgļi
✆  +371 64871253

C / Ērgļi

➤  56.898083459564, 25.640126653308


Ērgļu vecie (Blaumaņa) kapi (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Rakstnieka R.Blaumaņa kaps Dzejnieka J.Grota kaps

Skanstes kalns - pilskalns (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Ērgļu HES (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Rīgas iela 14, Ērgļi
✆  +371 29135577

Hotel "ĒRGĻI"
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Rīgas iela 31, Ērgļi
✆  +371 29482053

Vējkalna nams (viesu māja)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Rīgas iela 4, Ērgļi
✆  +371 29482053

Palīgs (viesu māja)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Rīgas iela 4, Ērgļi
✆  +371 29155503

Estrāde
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Brāžu krāces
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Straujaākais un sarežģītākais upes posms ~ 10 km garumā , kur upes upes gultne bagātīgi piepildījusies ar akmeņiem. Upei metot straujus līkumus, veidojušies stāvie krasti, kurus sauc par Sarkanajiem krastiem, jo tur atsedzas māli.

Akmeņupītes ūdenskritums (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Akmeņupītes jeb Veģerupītes ūdenskritums ir ģeoloģisks dabas piemineklis. Akmeņupīte ir Ogres labā krasta pieteka ar lielu kritumu – 70 m garā posmā upītes kritums ir 10 metri. Upītes gultne ir pilna ar lieliem apsūnojošiem akmeņiem ar bagātīgu sūnu floru. Vieta un ūdenskritums ir krāšņs pavasarī. Vasarā ūdens pazūd starp akmeņiem.

D / Kalna Dalbu brasls

➤  56.873112549928, 25.554327787531

E / Vecogres HES

➤  56.868706114509, 25.508937105531


Vecogres HES
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Sausnējas pagasts, Ērgļu novads
Vēsturiski Emmas dzirnavas

Ogresmuižas stārķu kolonija (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Viena no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Latvijā.

Tiltiņš
➤  56.816499450227, 24.61695247359

lkp Simtiņa
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Ogres pilskalns (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Pilskalns atrodas netālu no Ogres upes labā krasta pie Pilskalnu mājām. Tas ierīkots dabiski labi aizsargātā vietā, kādreiz to no trim pusēm apņēmusi upe. Dienvidrietumu un ziemeļaustrumu pusē nogāžu augstums sasniedz 15 m. Pilskalna plakums nedaudz ieslīps, iegarens, tā izmēri 60 x 10-20 m. Pilskalnā konstatēts vairāk nekā metru dziļš, melns kultūrslānis. Pēc iegūtajiem savrupatradumiem secināts, ka pilskalns apdzīvots vēlajā dzelzs laikmetā (800.-1200.g.). Daži vēsturnieki Ogres pilskalnā lokalizē 13.gs. rakstītajos avotos minēto Jersikas valsts Lepenes pili (castrum Lepene). Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

lkp Līčupe
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Pirts "Ogrēni"
➤  56.816499450227, 24.61695247359
"Ogrēni" Meņģele, Ogres novads
✆  +371 26136981

Atpūtas vieta
➤  56.816499450227, 24.61695247359

Ģērķu Dieva (Upuru) kalns (apskates objekts)
➤  56.816499450227, 24.61695247359
Ģērķu Dieva (Upuru) kalns atrodas Ogres upes pļavās, kas sen nepļautas un aizaugušas zāli, bet kādreiz ir tikušas lietotas kā tīrumi. Dieva kalns ir zīmīgs, reljefā labi nodalīts, ieapaļš, kukuļveidīgs, A–R virzienā orientēts, ap 20 m garš, ap 3 m augsts labi ieraugāms izcēlums, kas apaudzis ar lieliem lapu kokiem — ozoliem un liepām. Kalnam ir stāvas malas ar krasu pāreju no nogāzes uz pakājes līdzenumu. Iespējams, ka kalns ir mākslīgi apdarināts, jo jūtami izceļas līdzenajā apkārtnē. Kalna malā ir lielāka ozola celms un pussatrūdējušais stumbrs. 1970. gados, kad šis ozols vēl bija dzīvs, tā apkārtmērs bijis ap 5 m, tomēr šis ozols neesot tas, pie kura kādreiz nesti ziedojumi. Par kalnu kā seno svētvietu liecina tā nosaukumi un jau kopš 19. gs. beigām pierakstītā folklora par ozolu, pie kura baroti dieviņi, un par dieviņu atriebību pēc necienīgas uzvedības. Pēc citiem nostāstiem, zviedru zaldāti Dievu kalnu sametuši kara laikā ar cepurēm, kalniņā apglabāta zviedru manta un ieroči, te apglabāti arī cilvēki. Gaisa līnijā netālu no Dieva kalna, otrpus Ogres upei atrodas Ozolēnu.