✆ +371 2 8684733

01.jpg

Laivu noma

Gaidāmie notikumi

Ogres upe

Ogre tek cauri Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Lielvārdes un Ogres novadiem. Upes garums 188 km, kritums 222 m, galvenās pietekas – Līčupe un Aviekste, ietek Daugavā. Ogre ir trešā garākā Latvijas upe, tā nekad nevienā posmā nav bijusi bagarēta (ko nevar teikt par upes baseinu veidojošajām platībām). 2003. gadā Latvijas Dabas fonda eksperti konstatēja Ogres upē lielu īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu koncentrāciju. Upes ielejā atrodas 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Pētnieki konstatējuši ka Ogres krasti ir izteikti vērsti pret ziemeļiem un dienvidiem, līdz ar to katrā krastā ir savs mikroklimats. Ja vienā jau zaļo zāle un zied efemēri, tad otrā krastā vēl nav nokusis sniegs. Krastos daudzviet dolomīta atsegumi: Kalnrēžu dolomītsmilšakmens pie Rembates un Ogres dolomītu krauja pie bijušās Ogres kartona fabrikas ir aizsargājami ģeoloģiskie objekti.

Ogres dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres upes ieleja ar tās krastu ainavām, daudzveidīgi meži, kas rudeņos bagāti ar ogām un sēnēm, plašas pļavas, upju krāces, kraujas, avoti, dižakmeņi, dižkoki un dažādi citi dabas elementi, kas iedvesmo un priecē kā dabas parka iedzīvotājus, tā arī apmeklētājus. Īpaša dabas vērtība ir Ogresmuižas stārķu kolonija, kas ir viena no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Latvijā.


Mūsu filozofija

Viss ko mēs reiz daram būs vēsture. (Arī tas, ko mēs cenšamies darīt sava novada labā.) Jautājums būs- vai kādam tā ineteresēs. 
Man, pie Ogres upes Ērgļos uzaugušām nav nekādu šaubu par sava novada skaistumu. Brāžu krāces Latvijas kontekstā manā izpratnē ir tikpat būtiskas  kā Gaujas senleja. Ogres ieleja... upe tajā daudzviet burtiski ripo no kalna pa akmeņiem, tādas vietas neesmu atradis nekur Latvijā, to noteikti ir vērts redzēt, vērts apmeklēt. Šobrīd dabai nekaitīgākais ceļš ir Upe.

Pret Ogres ceļu ir jāizturas īpaši.  Kopš 2004 gada te ir izveidots Dabas parks Ogres upes ieleja. Ir 11 Eirpā aizsargājami biotopi, 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, 19 mikroliegumi, 29 Eiropā un 31 Latvijā īpaši aizsargājamas sugas. Ir ko sargāt. 
Tapēc man ir skaidrs, ka ceļu caur šo jūtīgo vietu jāveido tā, lai pēc tam nemocītu sirdsapziņas pārmetumi. Uzmanīgi, ieklausoties, bez steigas un ar pašcieņu. Un iesaku Jums, ja brauksiet ciemos, to izprast un pieņemt nevis kā untumu bet cieņas zīmi pret savu zemi.


Ogres upes
ielejas dabas
parks

Dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres upe,  tās ieleja ar krāšņām krastu ainavām, mālainie krasti, daudzveidīgi meži, plašas pļavas, upju krāces, kraujas, avoti, akmeņi, dižkoki. Īpaša dabas vērtība ir Ogres muižas stārķu kolonija, kas ir viena no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Dabas parka teritorijā atrodas 21 valsts nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis un 22 kultūrvēsturiski objekti.

Ieleja.jpg

Leģendārās
Brāžu
krāces

Šī ir nomaļa vieta, kur maz ceļu. Vienkāršākais - braukt ar laivu - bet palu laikā ļoti asi un bīstami pārdzīvojumi Brāžos garantēti! Krāces ir 20m - 30 m platas.  Tas ir apmēram deviņus kilometrus km garš Ogres upes posms pirms Vēģerupītes (Akmeņupītes ūdenskaskāde, lepni saukta par ūdenskritumu) ietekas un nedaudz arī lejpus . Krāšņas laukakmeņu krāces gleznainā  posmā ar maktenu augstumu starpību, Latvijā nav līdzīgu.

Krces.jpg

Akmeņupītes
skaistais
ūdenskritums

Akmeņupīte ir neliela Ogres pieteka, bet tās krāčainais ūdenskritums atrodas netālu no Ērgļiem. Teikās šī vieta tiek dēvēta par "Velna dzirnavām". Tā ir unikāla un grūti pieejama vieta, es ceru, ka tā arī paliks. Biju tur pagājušās nedēļas svētdienā, Welns vēl planus mainījis nebija.Vieta un ūdenskritums ir krāšņs pavasarī, vasarā ūdens pazūd starp akmeņiem. Akmeņupītes ūdenskritums iekļauts Ogres ielejas krastošanas maršrutā.

Akmenupite.jpg